Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Minimalne wynagrodzenie na umowie-zleceniu jeszcze w tym roku

Minimalne wynagrodzenie na umowie-zleceniu jeszcze w tym roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy o wynagrodzeniu na umowie-zleceniu i umowie o świadczenie usług. Jeszcze w tym roku zatrudnieni w ten sposób mieliby dostawać za godzinę co najmniej 12 zł brutto.

Projekt resortu pracy trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Teraz czeka na niego długa droga konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Strona rządowa będzie musiała wysłuchać pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Mimo wszystko resort pracy zakłada, że ustawa zacznie obowiązywać w II kwartale tego roku. Według założeń projektowych minimalna stawka godzinowa na zleceniówkach miałaby wynieść 12 zł brutto od 1 lipca.

Ewidencja czasu pracy i słone kary

Oprócz wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, ustawa zakłada również konieczność ewidencji czasu pracy przez pracodawcę zatrudniającego w oparciu o umowę-zlecenie. W projekcie przewidziano także kary dla pracodawców uchylających się od wypłacania minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca, który nie będzie prowadził ewidencji czasu pracy oraz będzie zalegał z wypłatami otrzyma karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Minimalne wynagrodzenie niezależnie od stażu

W projekcie zapisano także zmianę dotyczącą świeżo zatrudnionych pracowników. Jak na razie obowiązuje art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wedle którego pracownik przez pierwszy rok swojej kariery zawodowej nie może zarabiać mniej niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To znaczy, że pracodawca zatrudniający osobę bez doświadczenia może skorzystać z ulgi przy naliczaniu wynagrodzenia. Projekt ustawy ma znieść właśnie ten zapis.

Projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej i nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to przykład walki rządu z nadużyciami w sferze umów cywilnoprawnych. Zmiany mają ochronić pracowników otrzymujących najniższe pensje.

Dodaj komentarz