Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Pracuj dla mnie, proszę!

Pracuj dla mnie, proszę!

Rozważając kwestię zadowolenia pracowników, warto zastanowić się, czym tak naprawdę jest satysfakcja z pracy. Definiujemy ją, jako pozytywny stosunek do wykonywanych obowiązków, a także do firmy jako organizacji oraz współpracowników. Patrząc od strony praktycznej, jest to wszystko to, co sprawia iż z chęcią przychodzimy do pracy i angażujemy się w wykonywane zadania.

Warto zaznaczyć jednak, iż samo zadowolenie z pracy, jest nie tylko odzwierciedleniem obiektywnej sytuacji w naszej firmie, ale też tego jakie są oczekiwania pracowników oraz ewentualnego rozdźwięku między nimi. Tym samym możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami. Pierwsza z nich, to taka, w której oczekiwania pracowników są zaspokojone i są oni zadowoleni z posiadanej pracy i pracodawcy. Druga, gdy obiektywnie zła sytuacja w firmie nie ma odzwierciedlenia w niskim zadowoleniu pracowników, gdyż np. jest to jedyny w okolicy pracodawca. Trzecia wtedy, kiedy mimo naszych starań, pracownicy na wysoko konkurencyjnym rynku pracy, naszą ofertę oceniają niżej niż ofertę konkurencji.

Warto zastanowić się, co sprawia, iż pracownicy decydują się na zmianę pracy. Można wymienić dwie grupy czynników. Pierwsza z nich to tzw. czynniki przyciągające. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy dana osoba odchodzi z naszej firmy, gdyż inna organizacja oferuje jej warunki, które są dla niej atrakcyjniejsze (np. wyższe wynagrodzenie, możliwości rozwoju, świadczenia socjalne itp.). Drugą grupą są czynniki wypychające, a więc wszystko to, co sprawia, iż pracownik nie chce więcej być związany z naszą organizacją (np. niechęć do obecnej firmy, współpracowników, struktury organizacyjnej, problemy z przełożonymi, konflikty w miejscu pracy).

Wysoka konkurencja na rynku pracy sprawia, iż firmy coraz częściej zaczynają walczyć przy pomocy czynników przyciągających. Co w takim razie może zrobić nasza firma, by nie wpaść w spiralę coraz większych kosztów związanych z podwyżkami i bonusami dla pracowników?

A jeśli nie pieniądze, to co?

Jak wynika z licznych badań, nie tylko kwestie materialne są tym, co wpływa na zadowolenie z pracy. Respondenci obok wynagrodzeń, wymieniali także atmosferę w pracy, zadowolenie z wykonywanych obowiązków oraz możliwości rozwoju zawodowego i awansu.
Podobne wnioski, można wysnuć na podstawie doświadczeń zebranych podczas prowadzonych badań satysfakcji pracowników. Kwestią leżącą często u podstaw niezadowolenia jest komunikacja w firmie, a mówiąc dokładnie pojawiające się w niej błędy oraz zakłócenia, które powodują brak zrozumienia dla tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie. Innym często poruszanym tematem, jest poczucie przeciążenia pracą, które staje się powoli znakiem naszych czasów. Dotyczy to zarówno pracowników szeregowych (niezależnie od zajmowanych stanowisk), jak i osób na stanowiskach menedżerskich. Kolejną kwestią pojawiającą się zarówno w badaniach fluktuacji jak i badaniach nastrojów osób zatrudnionych jest sposób zarządzania zespołem, a więc kompetencje przełożonych.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

Dodaj komentarz