Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą jako nowa metoda wynagradzania i motywowania

Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą jako nowa metoda wynagradzania i motywowania

Już za niecały tydzień – 14 kwietnia 2014r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – odbędą się warsztaty szkoleniowe pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą jako nowa metoda wynagradzania i motywowania”, które organizowane są przez IPH oraz firmę Heuresis, a poprowadzone będą przez panią Ewę Beck-Krala.

 

Szkolenie w formie warsztatów kierowane jest w szczególności do managerów i dyrektorów HR, którzy na co dzień spotykają się z problemami i zagadnieniami motywacji pracowników w firmach. Warsztaty, które będą miały miejsce w Krakowie dają wszystkim uczestnikom okazję do nabycia wiedzy o nowoczesnych i bardzo innowacyjnych narzędziach i metodach motywowania i wynagradzania pracowników właśnie przez zachęcanie ich do zarządzania firmą. Prócz oczywistych korzyści płynących z warsztatów uczestnicy będą mogli wymienić między sobą swoje doświadczenia, spostrzeżenia, sprawdzone metody i praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Prowadzącą warsztaty jest wspomniana pani Ewa Beck-Krala, która ma tytuł doktora nauk ekonomicznych i specjalizuje się w zarządzaniu personelem. Swoją wiedzę wykłada również na Wydziale Zarządzania AGH oraz na studiach podyplomowych z zarządzania personelem.

Przedstawiciele firmy Heuresis poprowadzą blok w ramach szkolenia poświęcony amerykańskim standardom certyfikacji managerów i specjalistów.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu decydować będą formularze zgłoszeniowe i dowody wpłaty. Szkolenie jest odpłatne w wysokości 599zł netto. Szczegółów odnośnie płatności i zgłoszeń formularzy należy szukać na stronie: www.iph.krakow.pl/?a=news&id=2422.

Dodaj komentarz