Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Badanie satysfakcji pracowników – 7 kroków do sukcesu

Badanie satysfakcji pracowników – 7 kroków do sukcesu

Co należy zrobić, by osiągnięte podczas badania poziomu satysfakcji wyniki odzwierciedlały prawdziwą sytuację w naszej firmie i przyniosły faktyczne polepszenie wyników pracy oraz wpłynęły na lojalność naszych pracowników?

Jak wynika z przeprowadzanych badań satysfakcji w różnych firmach, to właśnie komunikacja wydaje się być kluczowym punktem wpływającym na niższe zadowolenie pracowników. Podobnie jest na etapie przeprowadzania badań. Ich efektywność nie jest możliwa bez skutecznej komunikacji z osobami biorącymi w nich udział. Mowa tutaj zarówno o samym informowaniu na temat badań, ich celu oraz terminach, jak i też włączaniu osób zatrudnionych w przeprowadzane działania od momentu planowania do wdrażania zmian.

Drugim elementem, jest zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości wzięcia udziału w badaniu. Chodzi tutaj zarówno o wybór odpowiedniego terminu, jak i też medium, którego użyjemy do przeprowadzenia badań.

Trzeci krok, to stworzenie ankiety wolnej od takich błędów jak pytania sugerujące (np. „Czy jest Pan przeciwko wprowadzeniu ocen okresowych?”), niejednoznaczne („Otrzymuje dużą ilość informacji”), niejasne, zbyt długie („Chciałbym się zaangażować w działania mające na celu wdrożenie elementów, które zostaną w badaniu wskazane jako wymagające poprawy”), zbyt trudne, nie dostosowane do wszystkich pracowników, („Zgadzam się z polityką szkoleniową naszej firmy”), czy też takich, na które pracownicy nie znają odpowiedzi („Realizacja naszych planów produkcyjnych, zapewni nam przewagę nad konkurencją”.)

Czwarty element, to czujność na etapie przeprowadzania badań, a więc zadbanie o anonimowość pracowników, a także zapewnienie im możliwości udzielania szczerych, samodzielnych i przemyślanych odpowiedzi.

Piąta rzecz na którą należy uważać, to dostosowanie raportu do czytelników, tak by efekt naszej pracy, nie zasilił archiwum „rzeczy do przeczytania w wolnej chwili”, która to wolna chwila nigdy nie nadejdzie. Dobrze napisany raport zawierać powinien zarówno opis jakościowy jak i ilościowy, a także wskazówki i zalecenia na temat tego, do czego wykorzystać można uzyskane wyniki.

Szóstym elementem jest sposób wykorzystania uzyskanych wyników. Samo przeprowadzenie badania, mimo niewątpliwej użyteczności pod względem diagnozy obszarów wymagających poprawy, oraz tych stanowiących o naszej przewadze konkurencyjnej, nie przyczyni się do doskonalenia organizacji. Ważne jest, by po badaniu wprowadzone zostały zmiany, w które zaangażujemy pracowników, zarówno w formie uwzględniania ich pomysłów jak i też włączanie ich w prowadzone badania.

Numer siedem to otwartość wobec wyników a także wytrwałość w dążeniu do celu, jakim jest zadowolenie pracowników i dojrzała organizacja. W chwilach zwątpienia, należy pamiętać, że mimo pojawiających się przejściowych trudności, nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż przyczynienie się do tego, by osobom zatrudnionym w naszej firmie pracowało się lepiej.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

Dodaj komentarz