Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


czynniki motywujące

Pracuj dla mnie, proszę!

Pracuj dla mnie, proszę!

Rozważając kwestię zadowolenia pracowników, warto zastanowić się, czym tak naprawdę jest satysfakcja z pracy. Definiujemy ją, jako pozytywny stosunek do wykonywanych obowiązków, a także do firmy jako organizacji oraz współpracowników. Patrząc od strony praktycznej, jest to wszystko to, co sprawia…