Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nowoczesny manager wykorzystuje potencjał technologii

Nowoczesny manager wykorzystuje potencjał technologii

Według badań zleconych przez IBM Institute for Business Value globalne przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które zoptymalizują procesy biznesowe w oparciu o analitykę danych. Integracja danych pochodzących z wielu źródeł ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu międzynarodowych przedsiębiorstw.

W jaki sposób analityka danych i inne technologie wpływają na modele biznesowe oraz zarządzanie globalnymi organizacjami? IBM przeprowadza cykliczne ankiety wśród kadry kierowniczej największych światowych firm, w których managerowie i przedsiębiorcy oceniają wpływ nowoczesnych technologii na funkcjonowanie firmy. Z badań wynika, że wiodącym trendem jest analityka danych. 96 proc. respondentów poszukuje rozwiązań do obsługi Big Data, które pomogą im analizować i przetwarzać dane pochodzące z wielu źródeł. Natomiast takie systemy stosuje 61 proc. szefów działów personalnych. Ich podwładni wykorzystują oprogramowania dedykowane do analizy danych podczas rekrutacji i selekcji pracowników oraz do motywowania i wynagradzania pracowników.

Podobnie ważne są dla managerów rozwiązania mobilne. 95 proc. badanych managerów z działów marketingu deklaruje, że mobilny dostęp ma strategiczne znaczenie w pozyskiwaniu klientów. Dużą popularnością cieszą się także media społecznościowe. Niespełna 60 proc. managerów, którzy zajmują się zarządzaniem łańcuchem dostaw zamierza lub już wykorzystuje dane z portali społecznościowych. Taka wiedza pozwala im w czasie rzeczywistym reagować na zachowanie konsumentów, by do ich potrzeb dostosowywać procesy produkcyjne i dystrybucyjne.

Bycie liderem w organizacji wymaga dziś od menedżerów biegłego poruszania się w sztuce analizy danych. Pozwalają one wykorzystać potencjał technologii, tak by lepiej zrozumieć oczekiwania klientów – ich potrzeby i pragnienia. Analiza danych zbliża nas skutecznie do prognozowania przyszłości – dostrzegania pewnych trendów, zanim staną się one widoczne na rynku – mówi dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie Alesz Bartunek.

Dodaj komentarz