Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak dobrze zarządzać ludźmi – częste błędy menadżerskie

Jak dobrze zarządzać ludźmi – częste błędy menadżerskie

Jedną z kluczowych umiejętności każdego dobrego menadżera jest oczywiście zarządzanie ludźmi. Niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma, zgrany zespół pracowników, który ufa sobie wzajemnie i posiada niezbędne kompetencje oraz wiedzę to największy skarb. W jaki sposób efektywnie zarządzać swoim zespołem i nie popełniać podstawowych błędów?

Dobre wybory już na etapie rekrutacji pracowników

Każdy menadżer powinien pamiętać o tym, że sukces jego i firmy zależy od zatrudnionych ludzi. Każdy człowiek jest jednak inny i ma inne kompetencje oraz swoje lepsze i gorsze strony. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie tych plusów oraz współpraca, aby stworzyć idealny zespół, który doskonale radzi sobie w każdej sytuacji i z każdym problemem.

Większość menadżerów już na etapie rekrutacji nowych pracowników popełnia spory błąd. Zatrudniają oni bowiem podobnych do siebie pracowników, na wzór tych, z którymi mają już okazję współpracować. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ zyskuje się kolejne osoby dobre w tych samych dziedzinach. Najlepiej szukać jest kogoś, kto dopełni zespół pracowników i wniesie do niego nowe kompetencje. Dlatego tak ważne jest, aby menadżer miał okazję brać czynny udział w rekrutacji osób do swojego zespołu.

Istotna kwestia zaufania

Bardzo ważną kwestią jest to, aby ufać swoim pracownikom i nie węszyć spisków przeciwko swojej osobie. Dlaczego powinno się ufać swojemu zespołowi?

  • Menadżer, który nie ufa swoim pracownikom, bardzo często sam niszczy wolę współpracy pomiędzy nimi.
  • Zdarza się, że członkowie zespołu konsultują się i wzajemnie wspierają, nie angażując w to menadżera, ponieważ nie chcą wyjść na osoby niekompetentne. Warto nie angażować się w takie kwestie, jeżeli praca jest wykonywana odpowiednio.
  • Niekiedy pracownicy sami wychodzą z inicjatywą i proponują nowe rozwiązania, inne od tych do których przywykła firma. Jeżeli jest taka możliwość, najlepiej zaufać im i sprawdzić, czy faktycznie ich sposób jest bardziej korzystny.

Wielu menadżerów zarządza swoim zespołem w taki sposób, że jasno rozdziela zadania i wskazuje sposób na ich wykonanie. Warto jednak przełamać się i pozwolić swoim ludziom na przejęcie inicjatywy. Znacznie bardziej wartościowym pracownikiem jest osoba, która sama decyduje o tym, w jaki sposób wykonać zadanie i co zrobi, niż taka która jedynie czeka na jasne instrukcje. Oczywiście, zdarzają się różnego rodzaju pomyłki i nieporozumienia, jednak ostatecznie taki pracownik jest w stanie osiągnąć znacznie więcej dla firmy.

Najwięcej wolności można dawać pracownikom, którzy mają własne, innowacyjne pomysły i nie boją się o nich mówić. Najczęściej takie osoby są w stanie wprowadzić firmę na całkiem inny poziom i naprawdę wiele dla niej zyskać. Nie należy obawiać się ich, a raczej powinni być promowani i nagradzani za swoje zaangażowanie. Pracownicy, którzy osiągają najlepsze wyniki, ale jedynie wykonują ściśle swoje obowiązki, nie mają aż tak dużej wartości, ponieważ zawsze można ich zastąpić.

Nagradzanie najlepszych pracowników

Dobry menadżer musi nagradzać swoich najlepszych pracowników. Warto pomyśleć o tym, co może być dla danej osoby najważniejsze. Nie zawsze bowiem firma jest w stanie zaoferować podwyżkę i lepsze warunki finansowe. Często okazuje się jednak, że pracownicy oczekują całkiem innych nagród od swoich przełożonych. Jak można im podziękować?

  • Doskonałym środkiem zawsze jest pochwała. Nie powinna mieć ona miejsca w gabinecie szefa, a na większym forum. Wówczas pracownik na pewno poczuje się w pełni doceniony.
  • Dobrym pomysłem jest również zmiana stanowiska. Nawet jeśli nie ma możliwości podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, można zaproponować pracownikowi awans stanowiskowy, który da mu większy prestiż i możliwość rozwoju. Często oznacza on również poważniejsze i bardziej odpowiedzialne obowiązki.
  • Każdy pracownik doceni, jeśli szef zaproponuje mu nienormowany czas pracy, czy inny zakres obowiązków. Cieszy też większa swoboda w podejmowaniu samodzielnych decyzji.

To niezwykle ważne, aby hojnie nagradzać najlepszych pracowników, ponieważ dzisiejszy rynek pracy należy właśnie do nich i na pewno nikt nie zawaha się nad zmianą pracy, jeśli inna firma zaoferuje mu lepsze warunki, niekoniecznie finansowe.

Utrzymywanie dobrych relacji z ludźmi

Każdy menadżer powinien pamiętać o tym, że należy utrzymywać dobre stosunki ze swoimi najlepszymi pracownikami. Nawet jeśli ktoś zdecyduje się na odejście z firmy, warto utrzymywać z nim kontakt i nie powinno się nigdy na niego obrażać. Nigdy nie wiadomo bowiem, czy dana osoba nie powróci po jakimś czasie do firmy lub firma nie nawiąże z nią innych stosunków, na przykład biznesowych.

Szukanie błędów

Ważną kwestią jest szukanie własnych błędów i eliminowanie ich. Bezcenne w tej kwestii są rady specjalistów. Warto również udać się na szkolenia, które poszerzą zakres naszej wiedzy.

Polecamy szkolenia w firmach:

  • Maciołek & Wspólnicy, oferta dostępna na: szkoleniamaciolek.com
  • Academy of Business
  • ProOptima Sp. z o.o.

Dodaj komentarz