Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zaufanie pracownika kluczem do sukcesu

Lojalność zatrudnionego wobec pracodawcy nie jest tylko dobrym zwyczajem, ale także jest określona przez prawo pracy. Zatrudnieni są zobowiązani do dbania o dobro miejsca pracy. Chodzi tu nie tylko o materialne własności, lecz również wizerunek firmy. Naruszenie lojalności może doprowadzić do zwolnienia dyscyplinarnego, natomiast w każdym przypadku wpływa na ograniczenie zaufania ze strony pracodawcy.

Przepisy kodeksu pracy określają na czym polega lojalność pracownika. Między innymi zawierają zasadę chroniącą ich przed nieuczciwą konkurencję. Niektórzy już przy zawieraniu umowy, załączają do niej porozumienie o zakazie konkurencji. Nawet bez takiej umowy pracownik może ponieść konsekwencje w przypadku działalności na szkodę firmy. Problem polega na udowodnieniu takich form współpracy zatrudnionego z przeciwnym przedsiębiorcom. Jakie należy podjąć kroki, aby zadbać o lojalność pracownika?

Przede wszystkim trzeba zapewnić mu takie warunki pracy, by utożsamiał się on z firmą. W ten sposób będzie miał on świadomość, że wszelka szkodliwa działalność dotyka jego samego. Poczucie bezpieczeństwa może zapewnić np. korzystna dla zatrudnionego umowa. Liczy się także koleżeńska atmosfera w pracy oraz jej atrakcyjność i możliwości rozwoju.

Ukaranie pracownika nie jest takie proste, gdyż czyn zabroniony trudno jest udowodnić. Każdy zwolniony będzie szukał pracy w podobnej branży, więc na pewno będzie wykorzystywał zdobyte umiejętności. Jedyne co możemy zrobić, to uczulić podwładnych na niezdradzanie poufnych danych kolejnemu pracodawcy. Dlatego tak ważne jest zapewnienie sobie lojalności od samego początku przyjęcia do pracy.

One comment

Dodaj komentarz