Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Szkolenie z zarządzania kompetencjami

Szkolenie z zarządzania kompetencjami

Zarządzenie kompetencjami w MSP to projekt systemowy, który kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Jednym z warunków przystąpienia do przedsięwzięcia jest to, że firmy te nie mogą być w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje.

Polska Agencja Przedsiębiorczości zachęca do skorzystania ze wsparcia, które oferowane jest w formie doradztwa, szkoleń i analiz. Firmy, które będą zainteresowane projektem, muszą także mieć na uwadze to, że muszą dysponować potencjałem do wdrożenia działań z zakresu zarządzania kompetencjami. Średnie przedsiębiorstwa muszą wykazać ograniczone zasoby organizacyjno-finansowe, które stanowią barierę do dalszego rozwoju.

Co firmy zyskują poprzez udział w projekcie? Kadra zarządzająca i kadra HR ma szansę zdobyć wiedzę na temat tego, jak zarządzać kompetencjami w firmie, natomiast pracownicy będą mogli zweryfikować poziom swoich kompetencji, odkryć swoje mocne i słabe strony. Analizy i szkolenia pomogą także wyznaczyć indywidualne ścieżki rozwoju pracowników. Tymczasem szkolenia z zakresu rekrutacji, rozwoju czy oceny pracowników pozwolą firmom szybko i skutecznie wdrożyć plan rozwoju kompetencji i pomogą w zarządzaniu talentami. Usługę szkoleniowo – doradczą, na zlecenie PARP, przeprowadzi PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k.

Dodaj komentarz