Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Innowacje w HR – ignorowana konieczność

Innowacje w HR – ignorowana konieczność

W naszym kraju innowacyjność kojarzy się przede wszystkim z tym, co prowadzić ma do powstawania nowych lub ulepszonych produktów. Często zapomina się, że to właśnie te nowe technologie mogą stać się kołem zamachowym innowacji w innych obszarach, np. w zarządzaniu. Co prawda coraz popularniejsze są w Polsce systemy ERP, wciąż jednak wśród rodzimych przedsiębiorców brakuje świadomości, że innowacyjność może łączyć się również z wprowadzaniem w firmie nowych systemów motywacji i odpowiedzialności pracowniczej, programami szkoleń czy zmianami struktury zatrudnienia. Jedynie 8 procent działających na naszym rynku spółek przemysłowych wdrożyło w ostatnich latach innowacje z obszaru HR. Niewiele lepiej jest w przedsiębiorstwach usługowych. Tutaj odsetek ten wynosił marne 10 procent.

Tymczasem poprawa jakości i wydajności pracy nie jest możliwa bez inwestowania w kapitał ludzki. Wszystko to prowadzić powinno do tworzenia strategii w zarządzaniu zasobami ludzkimi nakierowanej na rozwój pracowników i wzrost efektywności pracy.

Podane przez GUS, wspomniane wyżej współczynniki są bardzo złe. Jeszcze gorzej wygląda to w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Europejskim liderem wprowadzania innowacji związanych z HR jest Luksemburg. Aż 48 procent tamtejszych przedsiębiorstw przemysłowych deklaruje, że podejmuje tego typu działania. Drugie miejsce zajmuje Anglia z 35 procentami takich firm. W kategorii spółek usługowych prym wiedzie również Luksemburg (46 procent), a niedaleko za nim plasuje się Portugalia (40 procent).

Innowacje mają oczywiście również swoje ciemne strony. Na razie dotknęły one głównie przemysł, gdzie automatyzacja produkcji ma miejsce już od dawna. W najbliższym czasie powinniśmy natomiast spodziewać się ekspansji systemów automatycznych również w sektorze usług. Wszystko to sprawia, że coraz mniej osób potrzebne będzie do pracy w niektórych zawodach. Jednocześnie jednak podkreślić należy, że wiąże się to również z powstawaniem nowych. Obecnie najwięcej nowoczesnych zawodów powstaje w branży IT, w przemyśle oraz w zakresie medycyny i zdrowia. Działające na polskim rynku przedsiębiorstwa muszą być tego świadome i wprowadzać konieczne zmiany, które pozwolą im poradzić sobie ze stojącymi przed nimi wyzwaniami, także w zakresie HRu.

Dodaj komentarz