Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Wyższe wykształcenie, wyższe zarobki

Wyższe wykształcenie, wyższe zarobki

Wbrew powszechnym stereotypom, studia nie skutkują morzem bezrobotnych młodych ludzi. Okazuje się za to, że są mocno skorelowane z wyższymi zarobkami i satysfakcją zawodową. Związane jest to z faktem, że są łatwym w ocenie atutem kandydata na dane stanowisko.

Szkoła popłaca

Przewagę wykształcenia widać w liczbach. Średnia pensja mężczyzny, który ukończył studia to 4500 zł netto. Dla średniego wykształcenia będzie to około 3000 zł, a dla niższego tylko 2300zł. Analogicznie jest u kobiet, chociaż ich wynagrodzenia nie są tak wysokie jak mężczyzn.

Fach w ręku

Jak wynika z badań specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więcej ludzi z wyższym wykształceniem pracuje w swoim zawodzie, niż można to obserwować w grupach średniego i niskiego wykształcenia. Jest to niespodziewany wynik. Zwykle mówi się bowiem, że to ludzie z wykształceniem zawodowym pracują zgodnie z obraną scieżką edukacji. A różnice są ogromne, bo jest to 61% do 33% dla tych dwóch grup w zakresie 18-35 lat. Dla osób ze starszego pokolenia 55-70 będzie to aż 81% do 40%. Wraz z tymi wynikami idą stwierdzenia, że to osoby z wyższym wykształceniem częściej oceniają wiedzę i umiejętności, których uczyli się w trakcie swojej edukacji za przydatne. Interesujące jest, że istnieje rozbieżność względem płci wśród grup, które pracują w wyuczonym zawodzie. Dla mężczyzn są to kierunki techniczne i ścisłe, a dla kobiet społeczno-humanistyczne.

Edukacja to inwestycja

Wygląda jednak, że wykształcenie to nie jest tylko papier. Ludzie lepiej wykształceni szybciej znajdują zatrudnienie, awansują oraz mają wyższe zarówno aspiracje zawodowe, jak i częściej odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy. To wszystko zaczyna się jednak jako inwestycja rodziców. Pomoc w nauce szkolnej, zajęcia z języków obcych i pomoc w czasie studiów. To wszystko skutkuje rozwijającym się biznesem i wieloma firmami zakładającymi u nas w kraju swoje nowe biura.

Poza tym edukacja wciąż jest bardzo istotnym kryterium rekrutacji pracowników. I chociaż może ten trend powoli słabnie, bo są dziedziny, gdzie nie jest ono wymagane, to jak mówi Marcin Kocór z UJ około 70-80 % stanowisk kierowniczych i specjalistycznych wymaga wyższego wykształcenia z nakierowaniem na tytuł magistra. Na stanowiska operatorów maszyn i wykwalifikowanych robotników też poszukiwane są osoby z odpowiednim wykształcenie. Płynie stąd wniosek, że niezależnie od ścieżki kariery, edukacja jest bardzo dobrą inwestycją świetnie na siebie zarabiającą w długiej perspektywie.

 

Dodaj komentarz