Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Efektywne zarządzanie szkoleniami

Inwestowanie w szkolenia to już prawie konieczność. O tym jak silna jest zależność pomiędzy sukcesem biznesowym firmy a rozwojem kompetencji pracowników, każdego dnia przekonuje się każda firma.

Coraz większe uznanie, obok szkoleń, zyskuje także sprawne i efektywne zarządzanie nimi – a one nie miałyby racji bytu bez specjalistycznych rozwiązań informatycznych.
Ostatnie lata świadczą o tym, że firmy były zainteresowane tego typu rozwiązaniami – korzystały jednak one z nich w dość podstawowym wymiarze. Dziś zauważamy, że przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po zaawansowane narzędzia pozwalające na kompleksową obsługę całego procesu planowania, zarządzania szkoleniami czy budżetowania.

Z badań Bilansu Ludzkiego Kapitału w Polsce 2013 wynika, że ponad 70 proc. przebadanych firm zdeklarowało, że inwestuje w swoich pracowników. Zarówno w średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach zarządzanie procesem planowania, budżetowania lub ocena efektywności szkoleń uzależniona jest od wsparcia wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.
Firmy coraz częściej także decydują się na bardziej kompleksowe rozwiązania – które obsłużą proces zarządzania szkoleniami od czasu ich planowania, następnie budżetowania w kwestii każdej jednostki, zespołu i całej organizacji, kończąc na ewidencji uczestnictwa, rejestracji kosztów i ocenę efektywności.

Takie rozwiązania oferuje np. system SAP HCM. Duża firma korzystająca z niego zyskuje skrócenie czasu całego procesu analizy potrzeb szkoleniowych z około trzech miesięcy do nawet trzech dni i analizy wielu dokumentów (która tutaj dokonywana jest w systemie). Menadżer do systemu wprowadza informacje o szkoleniach, które będą pomocne dla pracownika. Tymczasem specjalista działu personalnego wykonuje raport – zawierający informację o potrzebach szkoleniowych w danej firmie.

 

Dodaj komentarz