Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Kompetencje językowe warunkiem sukcesu firmy

Kompetencje językowe warunkiem sukcesu firmy

W dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie, w każdej branży o jakiej pomyślimy kompetencje pracownika mają dwa silne filary wspólne wszystkim stanowiskom. Oczywiście wszędzie oczekujemy, że pracownik będzie znał się na swojej pracy, ale jeśli nie będzie umiał korzystać z komputera lub nie będzie potrafił porozumieć się w jakimś innym języku niż jego ojczysty, to nie na wiele nam się przyda. Zwłaszcza, jeżeli wpółpracujemy (lub chcielibyśmy zacząć) z klientem zagranicznym.

Warto jednak od razu postawić sprawę jasno: angielski to już żaden atut. Teraz to wymaganie i standard. Nieważne, czy będziemy czytać dokumentację prawną, teksty techniczne czy informacje finansowe, najlepsze i najświeższe źródła będą często w języku angielskim i dlatego to jest wymaganie podstawowe. Pora pomyśleć, żeby pójść o krok dalej. Możliwych kierunków rozwoju językowego własnego lub naszych pracowników jest wiele. Możemy pomyśleć o jednym z tradycyjnych dużych rynków jak Niemcy, Rosja czy Francja i właśnie pod nie podporządkować edukację. Innym pomysłem jest inwestycja w języki krajów ościennych, bo w końcu jest to jeden z największych składników przepływu migracyjnego. Czyli dokładamy języki czeski, słowacki, ukraiński, białoruski i litewski. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, na szczególną uwagę zasługuje właśnie język ukraiński. Poza tym, oczywiście język każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej warty jest rozwoju, biorąc pod uwagę swobodę handlowo-usługową panującą we wspólnocie. Innym kierunkiem będzie nauka jakiegoś egzotycznego i nietypowego języka. Motywacja może być dwojaka. Albo wykorzystujemy nisze połączenia naszych usług lub produktów i lokalnego języka, albo liczymy na duży rozwój danego rynku. Przykładami tej drugiej grupy będą języki takie jak chiński, arabski czy hindi. Joanna Kot, Project Manager w dziale Rekrutacji w firmie Advisory Group TEST Human Resources wyjaśnia, dlaczego finansowanie kursów językowych pracownikom szybko się zwraca:

 Im wyższy poziom języka, tym większe kompetencje pracownika związane z kontaktem z klientem i budowaniem relacji, jak rozwiązywanie bardziej złożonych problemów, przeprowadzenie negocjacji, reprezentowanie firmy czy tłumaczenie kluczowych dokumentów. Dlatego, w konsekwencji, wiążą się z tym same zyski dla firmy – nie tylko komunikacyjne, ale również, co za tym idzie, finansowe i rozwojowe.

To, że naprawdę warto się uczyć języków obcych podkreśla raport Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, który dowodzi, że rozwój kwalifikacji komunikacyjnych nie tylko przekłada się na rozwój na nowe rynki. Często brak takich umiejętności może przynieść bezpośrednie straty. Łatwo wyobrazić sobie, że pracownik słabo mówiący w danym języku będzie faworyzował inne oferty, przez co firma nie będzie mogła odpowiedzieć klientom, którzy sami ją znaleźli. Innym przypadkiem mogą być nieporozumienia przy różnorakich ustaleniach z zagranicznym kontrahentem, które doprowadzą do zerwania dalszych rozmów. Tutaj istotnym problemem jest także kwestia języka specjalistycznego. Nie wystarczy tylko umiejętność przeprowadzenia zwykłej konwersacji, nieraz bowiem pojawia się konieczność stworzenia zrozumiałej oferty czy sporządzenia umowy.

Języków warto się uczyć i należy dbać o rozwój komeptencji językowych swoich pracowników. Jeżeli nie od razu, to z pewnością w niedalekiej przyszłości przełoży się to na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

 

Dodaj komentarz