Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Co w sytuacji, gdy pracownik zachoruje w trakcie wypowiedzenia?

Co w sytuacji, gdy pracownik zachoruje w trakcie wypowiedzenia?

Pracownik zwolnił się z datą 23 czerwca 2019 r. za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca udzielił mu 2 dni zaległego urlopu wypoczynkowego – na 26 i 27 czerwca. Pracownik poszedł jednak do lekarza i dostał zwolnienie chorobowe. Co z tymi dwoma dniami urlopu?

W związku z wypowiedzeniem umowy przez pracownika, o którym mowa w pytaniu, pracodawca mógł zobowiązać go do wykorzystania przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia. Choroba pracownika uniemożliwia jednak wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik nie wykorzysta przysługującego urlopu wypoczynkowego, pracodawca będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy (tzw. urlop proporcjonalny). Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron wypowiedziała umowę o pracę.

Urlop podlega przesunięciu

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopuw ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca musi przesunąć mu urlop na termin późniejszy.

Natomiast zachorowanie w trakcie urlopu skutkuje jego przerwaniem i obowiązkiem udzielenia niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym.

Jeżeli pracownik choruje do końca umowy – wypłacamy ekwiwalent

Jeżeli pracodawca zobowiązał pracownika, o którym mowa w pytaniu, do wykorzystania zaległego urlopu w dniach 26 i 27 czerwca, a pracownik przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie na te dni, to urlop został automatycznie anulowany. W takiej sytuacji pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi nowy termin urlopu. Jednak w przypadku gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do końca okresu wypowiedzenia i nie miał możliwości wykorzystania urlopu, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Podstawa prawna:

  • art. 165, art. 166, art. 1671 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz
specjalista w zakresie prawa pracy
ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Dodaj komentarz