Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zatrudnianie freelancerów – plusy i minusy

Zatrudnianie freelancerów – plusy i minusy

Freelancer, czyli tzw. wolny strzelec to osoba, która z założenia nie pracuje na etat i utrzymuje się ze zleceń. Z badań przeprowadzonych w Polsce przez portal Useme.eu wynika, że największy procent freelancerów jest w wieku 25 – 34 lata i zamieszkuje duże miasta. Co ciekawe, niemal połowa respondentów łączy jednak freelancing z etatem, zatem zarobki ze zleceń stanowią dla nich jedynie dodatek do stałego wynagrodzenia. Zatrudnianie freelancerów nie jest zatem niczym wyjątkowym, wręcz przeciwnie, staje się coraz bardziej popularne. Jak wszystko, ma jednak swoje plusy i minusy.

Co zyskamy

Z pewnością ktoś, kto pracował przez dłuższy czas na własny rachunek, ma bogatsze doświadczenie i będzie bardziej wyspecjalizowany niż etatowy pracownik. Skoro utrzymywał się ze zleceń, to z pewnością miał do czynienia z wieloma projektami. Możemy się też spodziewać, że jest osobą pracowitą i zdyscyplinowaną, bo mimo że swobodnie zarządzał swoim czasem, potrafił tak zorganizować swoją pracę, że dotrzymywał terminów i utrzymywał się samodzielnie.

Z czym musimy się liczyć

To osoby, które nie miały nad sobą zwierzchnika i nie musiały dbać o relację ze współpracownikami. Nie możemy zatem nastawiać się, że freelancer będzie posiadał umiejętność pracy w zespole.

Frustrację może budzić u takich osób system wynagradzania. Przyzwyczajone do tego, że wysokość ich zarobków była adekwatna do nakładu pracy, mogą mieć trudność w zaakceptowaniu, zarówno nadgodzin, jak i tzw. „przestojów”, gdzie pracy jest mniej przy wciąż takiej samej płacy.

Wielu wolnych strzelców specjalizuje się w wąskich dziedzinach, tymczasem na etacie pracownicy muszą wykazywać się często elastycznością.

Wydaje się, że zatrudnianie freelancerów przy obecnym deficycie pracowników to dobry sposób na zapełnienie luk kadrowych. Zwłaszcza w przypadku specjalistów IT, na których jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy, a którzy bardzo często pracują właśnie jako wolni strzelcy. Niemniej należy pamiętać o związanym z zatrudnianiem freelancerów ryzyku organizacyjnym, które opiera się na utrudnionym zarządzaniu wolnymi strzelcami.

Dodaj komentarz