Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


KPI, czyli jak mierzyć pracę działu HR

KPI, czyli jak mierzyć pracę działu HR

Jak rozliczać pracowników z wykonanych zadań? Każdorazowe sprawdzanie, czy wszystko udało im się zrobić niekoniecznie da nam informacje o wynikach, od których zależy rozwój firmy. Dlatego też sporo organizacji opiera weryfikację działań na kluczowych wskaźnikach, czyli KPI (z ang. Key Performance Indicators). Są to zarówno finansowe, jak i niefinansowe mierniki dotyczące wielu obszarów, w tym również procesów HR. Choć wielu osobom ciężko wyobrazić sobie mierzenie np. zadowolenia pracowników, okazuje się, że da się to zrobić i to z dużym powodzeniem. 

Dlaczego warto badać wskaźniki HR?

Do mierzenia wyników pracy HR-owców stosuje się wiele wskaźników. Dzięki nim zbadać można poziom absencji pracowniczej, fluktuacji kadr, a nawet proces rekrutacji. Dla tego ostatniego procesu został wyszczególniony nawet cały szereg wskaźników, a wśród nich: średni koszt pozyskania pracownika, średni czas obsadzenia stanowiska, czy ilość rekrutacji zwieńczonych sukcesem. Analizować da się również poziom satysfakcji pracowników, czy liczbę godzin poświęconych na szkolenia.

Definiując KPI dla działu personalnego należy jednak pamiętać, że muszą być one spójne z celami biznesowymi danej firmy. Powinny one bowiem mierzyć, jak działania HR-u wspierają realizację założeń organizacji. Prawidłowo określone wskaźniki pomogą zdiagnozować problemy występujące w przedsiębiorstwie obecnie, ale także przewidzieć przyszłe zagrożenia. Przykładowo zbyt wysoki poziom fluktuacji pracowników informuje, że z jakiegoś powodu ludzie nie chcą pracować w naszej firmie. Powstaje zatem ryzyko zaburzeń w jej funkcjonowaniu, o ile nie odkryjemy powodu niezadowolenia i nie podejmiemy kroków zaradczych.

Monitorowanie KPI pozwala także usprawnić procesy HR. Jeśli wskaźnik dotyczący rekrutacji pracowników informuje nas, że trwa ona zbyt długo, powinniśmy znaleźć przyczynę problemu i wprowadzić konieczne poprawki. Takie działania przekładają się z kolei na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Pułapki KPI – czyli na co trzeba uważać?

Korzystając z KPI, należy jednak pamiętać o paru kwestiach. W pierwszej kolejności trzeba z rozsądkiem podejść do liczby badanych wskaźników. Mierzenie wszystkich dostępnych KPI może bowiem powodować problemy administracyjne wynikające ze zbyt dużej ilości danych do przeanalizowania. Konieczne będzie zatem wybranie tych wskaźników, które są dla naszej firmy kluczowe. 

Warto być również czujnym w momencie porównywania naszych wskaźników z rynkowymi. Chodzi mianowicie o zastosowane metodologie, które powinny być spójne, w przeciwnym razie, porównanie okaże się niemiarodajne. To samo dotyczy grupy porównawczej. Jeśli jesteśmy firmą produkcyjną, nie możemy porównywać swoich wskaźników z firmą IT.

Dodaj komentarz