Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak stworzyć zgrany zespół

Jak stworzyć zgrany zespół

Nikt dziś nie zaprzeczy, iż sukces firmy to w dużej mierze skutek świetnej pracy całego zespołu. Aby jednak grupa osób potrafiła zamienić plany na papierze w efektywnie wykonane zadanie musi umieć współpracować. Jak to zrobić? Oto pięć najważniejszych zasad efektywnej pracy zespołowej!

  1. Liczba

Tworząc zespół warto pamiętać o prostej zasadzie – co za dużo to nie zdrowo. Grupa osób, która ma ze sobą współpracować przy danym zadaniu nie może być zbyt liczna. Jak twierdzą specjaliści, liczba członków nie powinna przekraczać 25 osób. Ważne przy tym, aby w grupie znaleźli się pracownicy, którzy uzupełniają się kompetencjami, wiedzą oraz doświadczeniem – w taki sposób będzie ona w stanie poradzić sobie z każdymi zadaniami. Przy niezbyt dużej liczbie osób możliwa będzie nie tylko swobodna komunikacja, ale także płynna wymiana informacji.

  1. Cel

Zespół nie może pracować w próżni – aby ich praca miała sens powinna zostać zdefiniowania. A to zrobić można stawiając przed grupą cel. Powinien on być realistyczny, a jednak niełatwy do osiągnięcia! Dobrze sformułowany cel działań to podstawa do stworzenia szczegółowego harmonogramu pracy, a także podziału obowiązków. Gdy stanowić będzie wyzwanie, może stać się także misją, która połączy członków zespołu i wzbudzić w nich odpowiedzialność za jego realizację.

  1. Odpowiedzialność

Dobry zespół nie boi się odpowiedzialności. I chodzi nie wyłącznie o odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania, ale także odpowiedzialność za pracę każdego członka. Bo zespół jest tak dobry, jak dobre jest jego najsłabsze ogniowo – aby odnieść sukces należy więc współpracować, wspierać się i mieć świadomość, że porażka jednostki to porażka grupy.

  1. Metoda

Aby osiągnąć sukces niezbędne jest określenie i zdefiniowanie sposobu pracy. Wybierając metodę należy zawsze brać pod uwagę wszystkie głosy – tylko, gdy zostanie zaakceptowany przez każdego członka, jego efektem będzie sprawna realizacja zadania. Warto przy tym pamiętać, iż sposób pracy powinien być dostosowany do możliwości każdego członka.

  1. Zaangażowanie

Bez zaangażowania nie ma sukcesu. Poczucie obowiązku oraz chęć wywiązania się z zadania, którą czujemy pracując samodzielnie to za mało. Grupa się napędza, mobilizuje oraz wzmacnia – jest czymś więcej bowiem niż sumą poszczególnych członków. I na tym zaangażowaniu buduje się dobra atmosfera oraz odpowiedzialność za wynik.

Dodaj komentarz