Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Lider ds. zakupów – jak nim zarządzać?

Lider ds. zakupów – jak nim zarządzać?

Każdy pracownik potrzebuje wsparcia ze strony kadry zarządzającej. Dobry manager sprawi, że w jego firmie nie tylko on będzie liderem. Właściwe zarządzanie może realnie wpłynąć na przychody firmy. Jak to możliwe? Za przykład posłuży stanowisko specjalisty ds. zakupów.

Oszczędne zakupy

Specjalista ds. zakupów to często stanowisko, które nie jest zauważane przez kadrę kierowniczą. Zaopatrzenie jest tak kluczowym składnikiem procesu produkcji, że właściwie mało kto o nim pamięta. Managerowie skupiają się głównie na samej linii produkcyjnej i końcowym produkcie, ewentualnie tam szukając oszczędności. Tymczasem w wielu branżach osoba dbająca o pełne magazyny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kosztów produkcji. Zawieranie intratnych kontraktów i negocjowanie cen z dostawcami to chleb powszedni specjalisty ds. zakupów. Udział kosztów surowców w ogólnym koszcie produkcji wynosi średnio ponad 50%, a w niektórych branżach dochodzi do 80%. Tak więc optymalizacja wydatków na zaopatrzenie fabryk i przedsiębiorstw ma znaczący wpływ na budżet organizacji.

Jaki jest twój specjalista ds. zakupów

Według Marii Kaszyńskiej z serwisu Raport Płacowy (Advisory Group TEST Human Resources) pracowników od zaopatrzenia możemy podzielić na maruderów, których wyniki nie są synonimem oszczędności; przeciętnych (stosują doraźne środki, nie budują długotrwałych strategii zakupowych, korzystają ze sprawdzonych rozwiązań) oraz liderów. Ostatnia grupa specjalistów od zakupów stosuje najlepsze rozwiązania, wykorzystuje nowoczesne technologie i pozyskuje najatrakcyjniejszych dostawców. Dzięki ich pracy budżet przeznaczony na produkcję zostaje znacznie odciążony.

Im bardziej formalna jest struktura działu zakupów i im większe wsparcie otrzymuje on od zarządu tym więcej specjalistów ds. zakupów ma szansę stać się liderami. (Źródło: Raport Płacowy)

Od marudera do lidera

Szczególnie na uwagę managerów zasługują specjaliści ds. zakupów, których można zaliczyć do grupy maruderów. Sprawne zarządzanie wyprowadzi ich z ostatnich szeregów zakupowych. Jak tego dokonać? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie nowoczesnych technologii, które zintegrują poszczególne działy i usprawnią komunikację między nimi a biurem zaopatrzeniowca. Wprowadzanie innowacji sprawi, że specjalista ds. zakupów poczuje się zauważona, a jego rola doceniona. Równie ważnym aspektem jest rozwój osobisty pracownika i jego satysfakcja z pracy. Dobrymi narzędziami w tej kwestii są strategie szkoleniowe, narzędzia motywacyjne i właściwe wynagradzanie, które sprowadza się nie tylko do zarobków, ale także dodatków pozapłacowych.

Dodaj komentarz