Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Etyka w biznesie

W ostatnim czasie dość często zostaje poruszany problem etyki w biznesie. Wyrazem istotności tego zagadnienia wśród osób zarządzających organizacjami oraz klientów współpracujących z nimi jest zainicjowanie akcji „Czyste ręce”, mającej na celu min. zwalczanie korupcji.

Warto się jednak zastanowić co mamy na myśli, mówiąc o etyce zachowań w organizacji, by nie sprowadzać ich tylko na płaszczyznę kwestii finansowych.

Nie ulega wątpliwości, że nie jest to łatwy temat i niekiedy trudno jest jednoznacznie określić postępowanie etyczne od nieetycznego w kontekście wartości organizacyjnych. Istnieją jednak pewne obszary, które należy brać pod uwagę przy rozważaniu tego zagadnienia, nie sprowadzając ich do poziomu relatywizmu moralnego. Poniżej przedstawiam kilka pytań, odnoszących się do poruszanego tematu.

Pierwsze pytanie, na jakie należy odpowiedzieć dotyczy dylematu między interesem własnym pracownika a celami organizacji. Wydaje się, że za zachowania etyczne powinno uznać się takie, które są zgodne z celami organizacji. Natomiast nieetyczne będzie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat funkcjonowania organizacji czy też oferowanych przez nią usług lub wytwarzanych produktów.
Drugie pytanie dotyczy praw innych osób oraz ich własności prywatnej. Przykładowo za nieetyczne zachowanie można by uznać postępowanie osoby, która w czasie przerwy na lunch, poszłaby do biura innej osoby i przeczytałaby jej pocztę, licząc, że znajdzie w niej jakieś dowody niekompetencji.

Kolejne pytanie, jakie należałoby rozważyć, odnosi się do tego, czy działania pracownika danej organizacji są zgodne z normami prawości i sprawiedliwości. Można wyobrazić sobie taką sytuację, w której kierownik działu z rozmysłem ocenia zbyt wysoko kwalifikacje określonego pracownika, którego faworyzuje. Natomiast zaniża ocenę pracownika, którego nie lubi, choć kompetencje obu jak i sposób wykonywania obowiązków zawodowych jest porównywalny.

Oczywiście każde z tych pytań wiąże się z kolejnymi trudnościami, które należałoby rozważać w kategoriach zachowań etycznych i nieetycznych.

Jednak pierwszy krok powinien polegać na doprecyzowaniu tego co jest zachowaniem etycznym a co nim nie jest. Ale to już jest problem, wymagający rozważenia szeregu innych kwestii.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

 

Dodaj komentarz