Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


akcja „Czyste ręce”

Etyka w biznesie

W ostatnim czasie dość często zostaje poruszany problem etyki w biznesie. Wyrazem istotności tego zagadnienia wśród osób zarządzających organizacjami oraz klientów współpracujących z nimi jest zainicjowanie akcji „Czyste ręce”, mającej na celu min. zwalczanie korupcji. Warto się jednak zastanowić co…