Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Twoje emocje to klucz do osiągnięcia sukcesu

Twoje emocje to klucz do osiągnięcia sukcesu

W ciągu ostatniej dekady znacząco zmienił się model zarządzania, a wraz z nim pogląd, że w świecie biznesu nie ma miejsca na emocje. Dawniej emocjonalność w miejscu pracy była równoznaczna ze stratą czasu i bezproduktywnością. Dziś emocje inspirują i często stanowią kluczowy element zarządzania personelem, gdyż odpowiadają za umiejętności społeczne, które są nieodzowne do tworzenia pozytywnych relacji managera z pracownikami.

Takie podejście nie oznacza jednak osłabienia przywódczej roli managera. Wręcz przeciwnie – jak się bowiem okazuje lepsze zrozumienie zachowań członków zespołu oraz efektywna komunikacja budują u podwładnych nie tylko lojalność, ale przede wszystkim autorytet. Emocje sprawiają, że ludzie są w stanie zainwestować w Ciebie i Twoją wizję. Można zatem powiedzieć, że emocje są siłą napędową firmy.

Mowa jest, rzecz jasna, o emocjach pozytywnych. Manager, który nie radzi sobie ze stresem, nie będzie skuteczny. Jeśli jednak nauczy się go kontrolować, będzie mógł pozytywnie oddziaływać na pracowników. Pozytywne emocje są bowiem najprostszym sposobem na poprawę komunikacji w firmie oraz na rozwój biznesu.

Które umiejętności społeczne są najważniejsze w skuteczym zarządzaniu? Przede wszystkim zdolność do prawidłowej oceny sytuacji, która wymaga wprawy w czytaniu emocji innych ludzi oraz znajomości mowy ciała. Jeśli manager umie szybko ocenić możliwe scenariusze wydarzeń, będzie podejmował słuszne decyzje, które przyczynią się do wzrostu firmy. Należy pamiętać, że w centrum emocji znajduje się zufanie, które stanowi fundament dla odniesienia sukcesu w biznesie. Manager, który potrafi wzbudzać zaufanie, będzie w stanie efektywnie zarządzać i budować wartościowe relacje nie tylko ze swoimi współpracownikami, ale z całym otoczeniem biznesowym.

Rozwijanie umiejętności społecznych przez kadrę kierowniczą wpływa nie tylko na podniesienie jej poziomu inteligencji emocjonalnej, ale przede wszystki oddziałuje pozytywnie na podwładnych, co z kolei skutkuje zwiększeniem wartości całego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz