Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Bez języka ani rusz. Dobra komunikacja kluczem do sukcesu firmy

Bez języka ani rusz. Dobra komunikacja kluczem do sukcesu firmy

Managerowie na całym świecie zwracają uwagę na fakt, że bariery językowe hamują ekspansję firm na zagranicznych rynkach. Tymczasem prawie połowa badanych przyznaje, że nie inwestuje w podnoszenie kompetencji językowych podwładnych.

Organizacja Education First przy współpracy z „The Economist” zapytała 600 managerów z całego świata o kompetencje językowe oraz wpływ komunikacji na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw. Jak pokazują wyniki raportu „Competing across borders” ogromnie ważna jest dobra komunikacja z zagranicznymi kontrahentami, ale oprócz znajomości języka liczy się także zrozumienie kultury.

Język a rynki zagraniczne

Według raportu „Competing across borders” aż 90 proc. ankietowanych managerów wskazało, że poprawna komunikacja językowa ma wpływ na zwiększenie wyników sprzedażowych. Pracownicy potrafiący mówić w języku kontrahentów są nie do przecenienia, gdy firma otwiera się na nowe rynki. To właśnie zła komunikacja z lokalnymi klientami powoduje, że przedsiębiorstwo ma problemy z zaistnieniem na globalnym rynku. 60 proc. managerów odpowiedziało, że jednymi z przeszkód w zdobywaniu zagranicznych klientów są bariery językowe i kulturowe. Podobnie sytuacja przedstawia się w firmach zatrudniających multikulturowe zespoły. 90 proc. managerów wskazało, że dobra komunikacja między podwładnymi władającymi różnymi językami także ma wpływ na wzrost przychodów.

Wiedza techniczna mniej ważna od swobodnej rozmowy

Warto zwrócić uwagę, że pracownicy wysokiego szczebla wskazywali również na bariery kulturowe. Zrozumienie zachowania i odpowiednie podejście do zagranicznego kontrahenta ma według nich ogromne znaczenie. Co ciekawe swobodna rozmowa, którą gwarantuje dobra znajomość języka obcego ma większy wpływ na sukces niż na przykład umiejętności techniczne pracownika. Na porozumienie wskazało 46 proc. managerów, a wiedzę zaznaczyło 32 proc. respondentów. Ponad 30 proc. badanych zwracało uwagę także na podobieństwo kulturowe. Pracownik nawet jeśli jest specjalistą w danej dziedzinie, ale nie potrafi dogadać się z zagranicznym klientem będzie mniej wartościowy od tego, który bez problemów skontaktuje się z inwestorem.

Wymagają, lecz nie uczą

Pomimo takich odpowiedzi wyraźnie wskazujących na wpływ kompetencji językowych na sukces firmy, mało który manager podnosi znajomość języków wśród personelu. 47 proc. managerów odpowiedziało, że firmy nie zapewniają pracownikom odpowiedniego wsparcia w podnoszeniu kompetencji językowych. Przedsiębiorcy nie organizują szkoleń i kursów językowych, podwładni nie znają języków, a firma nie rozwija się za granicą.

Językiem biznesu według raportu okazał się bez niespodzianki język angielski, na który wskazało 68 proc. badanych. Natomiast na drugim miejscu znalazł się mandaryński, używany w Chinach. Jednak w tym wypadku zaledwie 8 proc. ankietowanych wymaga jego znajomości od swoich pracowników.

Dodaj komentarz