Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


ROI, czyli obliczyć nieobliczalne

ROI, czyli obliczyć nieobliczalne

Działy HR w firmach są zazwyczaj niedoceniane przez brak możliwości wymiernej oceny zysków płynących z ich pracy. Rozwiązaniem problemu nieobliczalnych korzyści przynoszonych przez zasoby ludzkie jest ROI, czyli Return of Investment. Umiejętność obliczania go pozwala na określenie efektywności inwestycji, może więc dawać jasną ocenę zysków płynących z aktywności HR.

ROI NIEZBĘDNY

ROI to wskaźnik, który trudno zastosować w ocenie pracy działów HR, ze względu na niemożność określenia realnych zysków z przeprowadzonych szkoleń i rekrutacji pracowników. Jest on jednak niezbędny, by oszacować dotąd bagatelizowane korzyści płynące z inwestycji w Human Resources. Niestosowanie ROI może spowodować bowiem nieodpowiedzialne gospodarowanie zasobami, wyrzucanie pieniędzy na to, co niepotrzebne, ze względu na brak wiedzy koniecznej do ustalenia racjonalnego budżetu firmy. Znajomość ROI umożliwia też obliczenie zysków z inwestowania w talenty, pomaga zoptymalizować podejmowane przez przedsiębiorstwo projekty i zredukować koszty do bezwzględnego minimum, by wszystko to było bardziej opłacalne.

JAKIEGO ROI FIRMA SIĘ BOI?

Zdecydowanie tego ujemnego. Jeśli po obliczeniu Return of Investment okaże się on niedodatni, będzie to oznaczało najgorsze – koszty inwestycji tylko się zwróciły, lub, co gorsza, wyniosły więcej niż zyski. Przez koszty przedsięwzięcia należy rozumieć wszystkie działania konieczne do przeprowadzenia danego projektu, w przypadku działu HR również te służące do tworzenia egzaminów i przeprowadzania rekrutacji oraz koszty pośrednie, czyli te, które wynikają z czasu poświęconego przez pracowników danej firmy na szkolenia zawodowe i inne zadania dodatkowe.

ROI uwzględnia wiele czynników, by usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstw. Daje ogląd na sytuację danej firmy i pomaga zoptymalizować jej działania. Warto więc poświęcić cenny czas, by nauczyć się go obliczać – ta inwestycja zdecydowanie się opłaci, zyski przewyższą koszty, więc ROI będzie dodatni.

Dodaj komentarz