Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


wzrost kosztów pracy

Winter is coming?

Winter is coming?

Tak dobrze nie było już dawno. Gospodarka hula, bezrobocie najniższe od ćwierć wieku, inwestycje się sypią jak z rogu obfitości. Oczywiście sytuacja taka nie będzie trwała wiecznie, ale trudno powiedzieć, kiedy ulegnie ona zmianie. Specjaliści – jak to specjaliści –…