Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


przerwa w pracy

Zaglądajmy do talerzy pracowników

Ostatnio mieliśmy do czynienia z awanturą w sejmie dotyczącą spożywania posiłku na sali podczas obrad przez jedną z posłanek. Oburzenie posłów nie było bezpodstawne. Pomijając brak zachowania szacunku dla instytucji, należy zauważyć, że posłanka spożywając byle jaki posiłek wpływa na…